There was a problem loading the comments.

Apple Mac email nastavitve

Podporni portal  »  Baza znanja  »  Viewing Article

  Natisni

USTVARJANJE E-MAIL RAČUNA

1. Izberete možnost Mail in nato Add Account. Če počnete to prvič, se čarovnik za nastavitev računa zažene samodejno.

b5370c8ee1333a61937265c717beb2c4ad59449d?t=5ce02abf6ad5079fe2f5004dff014d1a

2. V naslednjem koraku izberite možnost Add Other Mail Account in kliknite gumb Continue

50be0ecfbc8fadccaa131dce5c14dbe96e9cb70e?t=ed4ee7b782d365e2e0f852a5b8745d5b


3. Pod Full Name vnesite želeno ime za katerega želite, da se prikaže, pod Email Address vaš elektronski naslov in v pod Password pa vaše geslo.

Ko vse izpolnite kliknite na gumb Create.

2b520e4ec5701cc86e762886dbdf259608a5c971?t=a6469bdda4cbaf320cfb543d9a83d260

4. Izpiše se opozorilo “Account must be manually configured”. Kliknite na gumb Next.

b9938fbec3fc6cdf8041dc67ea67e2a13395c87f?t=c82349bb048ed31c0bb3a41d2f559144

5. Odprlo se bo okno Incoming mail server info, tam za Account Type izberite IMAP, pod Mail server vpišite mail.vaša-domena.si, pod User Name vaše uporabniško ime, pod Password vaše geslo. Za nadaljevanje kliknite na gumb Next.


d6f374f78cf449e6be316683e8f0f8b963def85c?t=70116197fe193883d534d5f9a9d203ee6. V okno Port vpišite številko 993 in naredite kljukico pri Use SSL. Authentication naj bo Password. Ko končate kliknite Next.

5203d11a2ac31e50fe1480e7cdd91420e173cb20?t=fc899484a742621dd7ac44cb19467acd


7. Prikažejo se vam nastavitve strežnika za odhodno pošto. V polje SMTP Server vpišite mail.vasa-domena.si, v polje User Name vaš poln e-mail naslov, pod Password pa geslo, ki ste si ga določili za ta email. Kliknete še Create.

3ee728837a3e2799d667eccf11af19143bfef99d?t=de98109ce2918b5442b4e1d224c56e81

Uspešno ste ustvarili nov Email račun!


Po koncu se vam odpre okno Accounts. Tu lahko nastavitve pregledate:

Za pravilno delovanje poštnega računa sledite še 2. koraku, kjer so opisana navodila za spreminjanje nastavitev računa in nastavitev varne povezave SSL.

UREJANJE NASTAVITEV IN SSL:

1. V osnovnem meniju kliknite na Mail in nato Preferences.

70dea9235edcf0fdce57d3ea4a05be1c5772ff62?t=9ce257edde7ae05caebdf2a6475293c3

2. Odpre se okno Accounts, tu boste lahko pregledali obstoječe nastavitve in jih urejali.


72a510cdcb5432a3cdd41bce3465b92eda72e44a?t=aa9041f83e940ae626825b0565fe82d0


3. V zavihku Account Information ob opciji Outgoing Mail Server (SMTP) kliknete na polje mail.vaša-domena.si iz drop-down menija izberete Edit SMTP Server List

fda62e57ad6984d09953fd9bc8a7a792f327d8b4?t=d834b8a45cec09aee9ed56819815fd8d


4. Tu so nastavitve strežnika za odhodno pošto. Na zavihku Account Information v polje Description vpišete poljubno ime računa za odhodni poštni strežnik – opcija, ki sicer ni obvezna. V polje Server Name vpišite mail.vaša-domena.si


fbfa8a211e0b5095d90c8be8cd548804054059db?t=88a61fd4cf9b2c7ad33a10345a8f9fd25. Na zavihku Advanced izberite možnost Use custom port in vpišite številko 465. Mora biti obkljukana tudi Use Secure Sockets Layer (SSL). Za Authentication izberite možnost “Password”, v polje User Name vpišite vaše uporabniško ime, pod Password vaše geslo, kliknite na gumb OK.

0cf3d919aa4d6e1a4dcd1f367f3fab86f0bbaa51?t=cd676cb18a32f1589191f2788e211b1f


6. Potrebno je nastaviti še varno povezavo za dohodni poštni strežnik IMAP. V glavnem oknu nastavitev računa, Accounts, kliknite na zavihek Advanced. V spodnjem delu okna izberite možnost Use SSL. Vrednost Port-a (vrat) nastavite na 993 in za Authentication izberite možnost Password.

bc16f2c4c4fccc35ef9351648d4d20e4a8c71a28?t=db5748c91d1e5f1db6f8f144110a8198


Uredili ste še uporabo SSL na strežniku!


Deli preko

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal

Tag

© ZGroup