There was a problem loading the comments.

IDN

Podporni portal  »  Baza znanja  »  Viewing Article

  Natisni
Kratica IDN stoji za angleško besedo Internationalized Domain Names, kar v prevodu pomeni internacionalizirane domene (domače domene).
V našem primeru imena domen .si vsebujejo tudi šumnike (napr. žabec.net) in se jih prav takšne lahko registrira, vendar je potrebno uporabiti Punycode zapis.


Deli preko

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal

Tag

© ZGroup