There was a problem loading the comments.

IP address block

Podporni portal  »  Baza znanja  »  Viewing Article

  Natisni
Razpon IP naslovov, ki so dodeljeni v neprekinjen blok. Navadno je velikost razpona opisana kot binarno število “biti” prikrito z dodelitvijo.
Napr. “slash 24” ali samo “24” se nanaša na blok 256 IP naslovo v IPv4.


Deli preko

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal

Tag

© ZGroup