Nova pravila, zahteve pri .es domeni / Requirements for registering an .ES domain

  Natisni
Nova pravila pri .es domeni

.es (ccTLD) je domena, ki predstavlja Španijo.

Ob registraciji bodi pozorni na:


Domeno lahko registrira fizična oseba (posameznik) ali pravna oseba.
Administrator, tehnični kontakt ter kontakt računa mora biti posameznik.

Ob registraciji so potrebni dodatni podatki:

1). Registrarjev ID tip:

 1. Davčna številka: posredujete nam špansko osebno izkaznico, špansko davčno številko ali davčno številko številko podjetja v Španiji.
 2. NIE: posredujte nam vašo identifikacijsko številko tujca z dovoljenjem za prebivanje v Španiji.
 3. Splošna idetifikacija: če nimate nobenega zgoraj omenjenega dokumenta nam posredujte ali številko potnega lista ali katerikoli tuj osebni dokument ali registracijsko številko podjetja ali številko vozniškega dovoljenja…

2). Registrarjeva ID številka:

Odvisno od zgoraj izbrane opcije, bomo potrebovali vašo ID številko.

3). Administrativni ID tip:

A. Splošna idetifikacija: posredujte nam katerokoli tujo osebno številko, številko potnega lista ali številko vozniškega dovoljenja.
B. Nacionalna idetiteta: posredujte DNI/NIF (španski osebni dokument)
C. NIE: posredujte vašo identifikacijsko številko tujca z dovoljenjem za prebivanje v Španiji.

4). Administrativna ID številka:

posredujte nam vašo ID številko (odvisno od izbire zgornjih opcij)

POMEMBNO!

.es domena je pred kratkim predstavila nove zahteve pri registraciji njihove nacionalne domene.

Potrebno je določiti pravno osebo:

 • posameznik
 • gospodarko interesna skupina
 • združenje
 • športno združenje
 • profesionalno združenje
 • hranilnica
 • nepremičninska skupnost
 • skupnost lastnikov
 • verska institucija
 • konzulat
 • javno pravno združenje
 • ambasada
 • lokalna oblast
 • športna zveza
 • ustanova
 • vzajemna zavarovalnica
 • regionalno vladno telo
 • centralno vladno telo
 • politična stranka
 • sindikat
 • kmetijsko združenje
 • d.o.o.
 • športna zveza
 • civilna družba
 • zadruga
 • španska pisarna
 • regijska, narodna, krajevna javna oseba
 • komisija za nadzor nad označbo porekla
 • zavod za upravljanje z naravnimi področji
 • z.o.o.
 • drugo

Requirements for registering an .ES domain

The .ES country code top-level domain name (ccTLD) is an extension representing Spain.

When registering an .ES domain, you should remember that:

 • it should be avaliable for registration;
 • it should comply with the rules of syntax;
 • it should not be included into the list of prohibited words;
 • it should not be included into the list of reserved words.

The Registrant Contact of an .ES domain name may either be a natural person/individual or a company. The Admin, Technical and Billing Contacts must be natural persons/individuals only.

While registering an .ES domain, you need to specify some additional information as follows:

1) Registrant ID Type:

You may choose to provide us with any of the following identification details:

A. VAT ID (DNI or NIF): Select this option if you can provide us with either your Spanish National Personal ID or your company VAT ID number.
B. Resident alien ID (NIE): Select this option if you can provide us with your Spanish resident alien ID number.
C. Generic ID: Select this option if you do not have any of the above mentioned IDs, but can provide us with any of the following documents - your Passport number, any Foreign ID document number, Company Registration number, Driver’s License number, etc.

2) Registrant ID Number:

Depending on the option you selected above, you need to provide the ID's number here.

3) Administrative ID Type:

A. Generic ID: Select this option if you can provide us with any Foreign ID document number, Passport number, Driver’s License number.
B. National Identity: Select this option if you can provide us with your Spanish National Personal ID (DNI/NIF).
C. Resident alien ID (NIE): Select this option if you can provide us with your Spanish resident alien ID number.

4) Administrative ID Number:

You need to provide the ID's number depending on the option you selected above.

IMPORTANT!

The .ES registry has recently introduced new requirements for the domain names registration. It is necessary to specify the legal entity now. It should be selected from the list below:

• Individual
• Economic Interest Group
• Association
• Sports Association
• Professional Association
• Savings Bank
• Community Property
• Community of Owners
• Order or Religious Institution
• Consulate
• Public Law Association
• Embassy
• Local Authority
• Sports Federation
• Foundation
• Mutual Insurance Company
• Regional Government Body
• Central Government Body
• Political Party
• Trade Union
• Farm Partnership
• Public Limited Company
• Sports Association
• Civil Society
• General Partnership
• General and Limited Partnership
• Cooperative
• Worker-owned Company
• Limited Company
• Spanish Office
• Temporary Alliance of Enterprises
• Worker-owned Limited Company
• Regional Public Entity
• National Public Entity
• Local Public Entity
• Others
• Designation of Origin Supervisory Council
• Entity Managing Natural Areas


0 od 0 people found this article useful.

Related Articles

Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal.

Tag

Login

 
Forgot password?
Register now

Jezik