There was a problem loading the comments.

Statusi pri .si domeni

Podporni portal  »  Baza znanja  »  Viewing Article

  Natisni
Domena .si pozna sledeče statuse:

 • clientDeleteProhibited
  Registrar ne dovoli izbrisa objekta.

 • clientHold
  Registrar ne dovoli vpisa imenskih strežnikov objekta domene v vrhnji
  DNS.
 • clientRenewProhibited
  Registrar ne dovoli podaljšanja veljavnosti objekta domene.
 • clientUpdateProhibited
  Registrar ne dovoli posodobitve objekta.
 • inactive
  Domena še ni vpisana v vrhnji DNS.
 • ok
  Domena je vpisana v vrhnji DNS.
 • pendingDelete
  Objekt domene je v postopku izbrisa. Status je objektu nastavljen do potrditve oz. zavrnitve zahteve za izbris iz strani nosilca objekta oz. do poteka statusa.
 • pendingTransfer
  Objekt domene je v postopku prenosa na drugega registrarja. Status je
  objektu nastavljen do potrditve oz. zavrnitve zahteve za prenos iz strani nosilca objekta oz. do poteka statusa.
 • serverDeleteProhibited
  Register ne dovoli izbrisa objekta.
 • serverHold
  Register ne dovoli vpisa imenskih strežnikov objekta domene v vrhnji
  DNS.
 • serverRenewProhibited
  Register ne dovoli podaljšanja veljavnosti objekta domene.
 • serverUpdateProhibited
  Register ne dovoli posodobitve objekta.

Registrar je ponudnik registracije (Zabec.net v primeru registracije preko nas)
Register je upravnik .si (Register.si)Deli preko

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal

Tag

© ZGroup