WWW

  Natisni
WWW ali World Wide Web (svetovni splet).
Gre za informacijski prostor kjer so spletni dokumenti, spletne strani in drugi spletni viri opredeljeni z URL-ji, povezani s hiperpovezavami in so dostopni preko interneta.
Svetovnemu spletu pogovorno pravimo splet.
Pojma internet in svetovni splet pogosto enačimo, čeprav pomenita različne stvari.
  • Internet je svetovni sistem medsebojno povezanih računalniških omrežij.
  • World Wide Web je svetovna zbirka besedilnih dokumentov in drugih spletnih virov, ki so povezani s hiperpovezavami in URLji.

0 od 0 people found this article useful.
Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal.

Tag

Login

 
Forgot password?
Register now

Jezik