There was a problem loading the comments.

WWW

Podporni portal  »  Baza znanja  »  Viewing Article

  Natisni
WWW ali World Wide Web (svetovni splet).
Gre za informacijski prostor kjer so spletni dokumenti, spletne strani in drugi spletni viri opredeljeni z URL-ji, povezani s hiperpovezavami in so dostopni preko interneta.
Svetovnemu spletu pogovorno pravimo splet.
Pojma internet in svetovni splet pogosto enačimo, čeprav pomenita različne stvari.
  • Internet je svetovni sistem medsebojno povezanih računalniških omrežij.
  • World Wide Web je svetovna zbirka besedilnih dokumentov in drugih spletnih virov, ki so povezani s hiperpovezavami in URLji.

Deli preko

Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal

Tag

© ZGroup